oasis figurer av stickmassa för blommor

Oasis form - Bil. 38 x 86 cm
Bil i oasisoasis formad till en bil för färska snittblommor.
Formen med oasis...
Oasis form - Hund. 61 x 52 cm
Hund i oasisoasis formad till en hund  för färska snittblommor.
Formen med oa...
450 kr
Oasis form - hästhuvud. 54 x 62 cm
Hästhuvud i oasisoasis formad till ett hästhuvud  för färska snittbl...
Oasis form - Motorcykel.46 x 76 cm
Motorcykel i oasisoasis formad till en motorcykel  för färska snittblommor.
F...
Oasis form - Sittande Hund. 60 x 62 cm
Hund i oasisoasis formad till en sittande hund  för färska snittblommor.
Form...
Oasis form / Björn. ca 58 x 46 cm
Oasisform för färska blommor
Oasis form / Not. 36 x 90 cm
759 kr
Oasis form / Ängel. 33,5x30 cm
Oasis formad till ängel