Material:
Kruka
Oasis
Oasisklot
Grenar med lav (sök utomhus på marken)
Fönsterlav
Ståltråd
Paradisäpplen

Gör så här:
Fyll en kruka med oasisblock.
För ner en stor gren i oasisen så att den fäster ordentligt.
För ner en mindre gren i oasisen bredvid så att den sticker ut lite grand.
Ta sedan runda oasisklot och fäst dem högst upp på respektive gren.
Klipp ut små ståltrådsbitar och böj dem likt små U:n.
Klä sedan in kloten helt i fönsterlav och fäst fönsterlaven med ståltrådsbitar så att de liknar små trädkronor.
Lägg mossa nederst för att fylla botten.
Fäst paradisäpplen med hjälp av de böjda ståltrådsbitarna. "

Beskrivning och bild hämtad från kanal 4. (länk till kanal 4)